Field learning outcome data:
Code:
UX1P_W11
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur komunikacyjnych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.
Reference to ALO:
  • S1P_W08
    ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian