Field learning outcome data:
Code:
UX1P_W13
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur społecznych i ich podstawowych elementach oraz o możliwościach badania ich.
Reference to ALO:
  • S1P_W09
    ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji