Field learning outcome data:
Code:
UX1P_U09
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych.
Reference to ALO:
  • S1P_U03
    potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficzne dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów