Field learning outcome data:
Code:
UX1P_U02
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, zwłaszcza dotyczące sfery komunikacji z użyciem nowych technologii informatycznych i medialnych.
Reference to ALO:
  • S1P_U01
    potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego kierunku studiów