Field learning outcome data:
Code:
UX1P_U03
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych komunikacji za pomocą najnowszych technologii.
Reference to ALO:
  • S1P_U04
    potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, ekonomicznych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów