Field learning outcome data:
Code:
UX1P_K02
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Reference to ALO:
  • S1P_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role