Field learning outcome data:
Code:
UX1P_K03
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.
Reference to ALO:
  • S1P_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania