Field learning outcome data:
Code:
FT1A_W05
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
ma znajomość podstawowych praw fizyki klasycznej i wybranych zagadnień fizyki współczesnej przydatnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
Reference to ALO:
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów