Field learning outcome data:
Code:
FT1A_W07
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
Reference to ALO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów