Field learning outcome data:
Code:
FT1A_W09
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki
Reference to ALO:
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów