Field learning outcome data:
Code:
FT1A_W11
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
zna podstawowe techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych
Reference to ALO:
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów