Field learning outcome data:
Code:
FT1A_W14
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania (w tym: zarządzania jakością) oraz rozumie jego znaczenie we współczesnej gospodarce
Reference to ALO:
  • T1A_W09
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej