Field learning outcome data:
Code:
UX1P_W05
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
Ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych.
Reference to ALO:
  • S1P_W04
    zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i rządzące nimi prawidłowości