Field learning outcome data:
Code:
FT1A_U06
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi stosowanych w fizyce technicznej do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
Reference to ALO:
  • T1A_U14
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia