Field learning outcome data:
Code:
UX1P_K05
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer.
Reference to ALO:
  • T1P_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu