Field learning outcome data:
Code:
UX1P_K06
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.
Reference to ALO:
  • S1P_K06
    potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności