Field learning outcome data:
Code:
UX1P_K07
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.
Reference to ALO:
  • S1P_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu