Field learning outcome data:
Code:
FT1A_U13
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
posiada umiejętności niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki
Reference to ALO:
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia