Field learning outcome data:
Code:
FT1A_U15
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
potrafi oszacować zużycie energii w różnych procesach technologicznych lub zużycie energii związane z wykonaniem określonej czynności
Reference to ALO:
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich