Field learning outcome data:
Code:
FT1A_U16
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
potrafi jakościowo ocenić wpływ na środowisko różnych rozwiązao technicznych
Reference to ALO:
  • T1A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne