Field learning outcome data:
Code:
FT1A_U11
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i opracować oprogramowanie w wybranym języku
Reference to ALO:
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia