Field learning outcome data:
Code:
FT1A_K06
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
Reference to ALO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role