Field learning outcome data:
Code:
UX1P_U10
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
Student potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji różnorodnych zadań oraz umie reprezentować problem w postaci programu komputerowego.
Reference to ALO:
  • T1P_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T1P_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1P_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne