Field learning outcome data:
Code:
UX1P_U12
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej w rozwiązywaniu praktycznych problemów
Reference to ALO:
  • S1P_U06
    posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej