Field learning outcome data:
Code:
IS2A_W07
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektem zespołowym
Reference to ALO:
  • P7S_WK_XA_02
    Absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
  • P7S_WG_InzA_01
    Absolwent zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.