Field learning outcome data:
Code:
FM2A_W05
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
ma uporządkowaną wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w nowoczesnych technologiach biomedycznych, zna nowe osiągnięcia naukowe oraz aktualne kierunki badań i rozwoju głównych działów fizyki medycznej
Reference to ALO:
  • P7S_WG_XA_02
    Absolwent zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu kształcenia.
  • P7S_WG_XA_04
    Absolwent zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.
  • P7S_WK_XA_01
    Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.