Field learning outcome data:
Code:
FM2A_U07
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
dostrzega powiązanie fizyki medycznej z innymi dziedzinami nauki i techniki, potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań i rozwiązań
Reference to ALO:
  • P7S_UW_XA_04
    Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych.
  • P7S_UW_InzA_03
    Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania.