Field learning outcome data:
Code:
FT1A_U07
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
potrafi organizować pracę zespołową zgodnie z zasadami etycznymi i prawnymi stosując zasady ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i przepisy prawa autorskiego oraz korzystając z zasobów informacji patentowej
Reference to ALO:
  • P6S_UO_XA_01
    Absolwent potrafi planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole.