Field learning outcome data:
Code:
FT2A_W03
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki oraz o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
Reference to ALO:
  • P7S_WG_XA_02
    Absolwent zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu kształcenia.
  • P7S_WG_XA_04
    Absolwent zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.
  • P7S_WK_XA_01
    Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.