Field learning outcome data:
Code:
FT2A_K03
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej oraz potrafi przygotować prosty wniosek o finansowanie badań lub wdrożenie nowego rozwiązania technicznego
Reference to ALO:
  • P7S_KO_XA_03
    Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.