Field learning outcome data:
Code:
FT1A_W16
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Reference to ALO:
  • T1A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych