Field learning outcome data:
Code:
CE2A_U15
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, związanego z technologią ceramiki oraz materiałów budowlanych
Reference to ALO:
  • T2A_U18
    potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy