Field learning outcome data:
Code:
FT2A_W01
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk ścisłych
Reference to ALO:
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów