Field learning outcome data:
Code:
FT2A_W05
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
ma znajomość praw fizyki klasycznej i współczesnej przydatną do rozwiązywania problemów naukowych i technicznych
Reference to ALO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów