Field learning outcome data:
Code:
FT2A_W06
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
ma podstawowa wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów w obszarze fizyki technicznej i jej zastosowań
Reference to ALO:
  • T2A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów