Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W03
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw informatyki
Reference to ALO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów