Field learning outcome data:
Code:
FT2A_W08
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
Reference to ALO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów