Field learning outcome data:
Code:
FT2A_W11
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
ma pogłębioną wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
Reference to ALO:
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych