Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W18
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę o cyklu funkcjonowania systemów informatycznych
Reference to ALO:
  • T1A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych