Field learning outcome data:
Code:
FT2A_K04
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym, przyjmując w nim różne role
Reference to ALO:
  • T2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role