Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U05
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Reference to ALO:
  • T1A_U05
    ma umiejętność samokształcenia się