Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U09
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi porównać rozwiązania projektowe systemów informatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i wymagane do ich realizacji nakłady techniczne i ekonomiczne
Reference to ALO:
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich