Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U11
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi zaprojektować proces testowania programu komputerowego oraz przeprowadzić diagnozę wykrytych błędów
Reference to ALO:
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1A_U13
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi