Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U13
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi zaprojektować proste systemy informatyczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów technologicznych, użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi informatycznych
Reference to ALO:
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi