Field learning outcome data:
Code:
FM1A_U08
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów
Reference to ALO:
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne