Field learning outcome data:
Code:
FM1A_K02
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
Reference to ALO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób