Field learning outcome data:
Code:
FM1A_K06
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
potrafi pracować indywidualnie i w zespole;potrafi go współorganizować i pracować w nim przyjmując różne role
Reference to ALO:
  • T1A_U03
    potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • M1_K04
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role