Field learning outcome data:
Code:
FM2A_W04
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
ma szczegółową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie
Reference to ALO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • M2_W07
    rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów