Field learning outcome data:
Code:
FM2A_U06
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
potrafi zaplanować pracę wieloetapową o różnym stopniu trudności, ocenić czas jej ukończenia oraz koszty związane z jej realizacją
Reference to ALO:
 • T2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • T2A_U10
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
 • M2_U05
  potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom pacjenta, klienta oraz grupy społecznej
 • M2_U08
  potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów