Field learning outcome data:
Code:
FM2A_U07
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru, w zależności od zjawiska jakie należy zbadać
Reference to ALO:
  • T2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • M2_U02
    potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów